top of page

Kom ik wel in aanmerking voor loopbaan coaching?

Je kan loopbaanbegeleiding volgen als je op het ogenblik van je aanvraag aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • Je bent minimum 1 jaar deeltijds of voltijds aan het werk als werknemer of zelfstandige in Vlaanderen of het Brussels gewest.

  • Je woont in Vlaanderen, het Brussels gewest, een lidstaat van de EER of je bent vanuit de EER verhuisd naar Wallonië.

  • Het is langer dan 6 jaar geleden dat je loopbaanbegeleiding volgde.

bottom of page